บริการของเรา

งานตรวจสอบอาคาร

  • ตรวจสอบอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  • ตรวจสอบโครงสร้าง
  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี